ΑΠΟΔΟΧΉ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΎ ΓΕΝΙΚΟΎΣ ΌΡΟΥΣ

Αυτών των γενικών όρων χρήσης, ρυθμίζει τη νομική σχέση που προέρχεται από την αναθέτουσα διαδικασίες που πραγματοποιούνται μεταξύ του Web σελίδα έχει http://www.boxs.ESείναι ιδιοκτησία της ERITEL DAITEL S.L. (στο εξής:) ΠΙΠΆΚΙΑ). Το έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης, από τη στιγμή που χρησιμοποιούν την μίσθωση ή να αποκτήσει οποιοδήποτε προϊόν. Αυτό το έγγραφο μπορεί να εκτυπώνεται και να αποθηκεύονται από το έχουν. ΠΙΠΆΚΙΑ κάνει διαθέσιμα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@boxs.ES έτσι ώστε να μπορεί να εγείρει απορίες σχετικά με τους όρους χρήσης.

ΙΣΧΎΟΝΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ

Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης, υπόκεινται σε διατάξεις του νόμου 7/1998, 13 Απριλίου, σε γενικούς όρους της συμβάσεως, να βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 1/2007 της 16ης Νοεμβρίου, που εγκρίθηκε το δίκαιο των καταναλωτών και των χρηστών, να το βασιλικό διάταγμα 1906 / 1999 της 17ης Δεκεμβρίου 1999, που ρυθμίζει την πρόσληψη τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό γενικούς όρουςτο οργανικό νόμο 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο νόμος 7/1996 15 Ιανουαρίου λιανικού εμπορίου, καθώς και με τον νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΓΕΝΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥΣ ΌΡΟΥΣ

ΠΙΠΆΚΙΑ μπορεί να τροποποιήσει τους γενικούς όρους χρήσης ειδοποιώντας το έχουν εκ των προτέρων, προκειμένου να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται μέσω BOXS. Μέσω της τροποποίησης των γενικών όρων χρήσης που εκτίθενται στην ιστοσελίδα του BOXS, μέσα εκπληρώσει αυτό το καθήκον της κοινοποίησης.

Εν πάση περιπτώσει, τους γενικούς όρους χρήσης που περιέχονται εδώ είναι υποχρεωτική και δεσμευτική? Όποιος δεν αποδέχεται αυτούς τους όρους πρέπει να απέχουν από τη χρήση της ή/και των υπηρεσιών του BOXS.

ΠΙΠΆΚΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση καταχωρίσεως ή να ακυρώσετε μια προηγουμένως αποδεκτή εγγραφή, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να επικοινωνούν ή να εξηγήσει τους λόγους της απόφασής του και χωρίς που αυτό να δημιουργήσει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή αποκατάστασης.

Αγορές που γίνονται πάνω Boxs.es είναι υπό τους γενικούς όρους της αγοράς που περιλαμβάνονται στη σελίδα κατά τη στιγμή της την αντίστοιχη αγορά προκειμένου να τοποθετηθεί. Την επισημοποίηση μιας παραγγελίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του ίδιου. Αυτές οι συνθήκες της αγοράς έχουν εκτεθεί με τη δέουσα ειδοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΜΟΡΦΈΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

* Paypal

* Visa, Mastercard μέσα από την ασφαλή πληρωμή με Banco Sabadell.

* Έμβασμα. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή της εντολής θα πραγματοποιείται τη στιγμή που το ποσό που καταβλήθηκε στις τρέχουσες συναλλαγές της ERITEL DAITEL S.Lότι θα πρέπει να γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εντολής, διαφορετικά θα θεωρείται ακυρωθεί.

ERITEL DAITEL S.L

BANCO SABADELL Ατλαντικού λογαριασμό: 0081 0012 10 0001498155

Σημειωθεί ο αύξων αριθμός ως έννοια.

Καλό είναι να μας στείλετε την παραλαβή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@boxs.ESνα επιταχυνθεί η αναζήτηση αποστολών.

* ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ. Πληρωμή με την παραλαβή των εμπορευμάτων, στο μεταφορέα.

ΤΙΜΈΣ

Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, κατά την στιγμή της παραγγελίας θα εμφανιστεί εφαρμοσμένη ΦΠΑ. Τιμές υπόκεινται σε διακύμανση, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

ΕΥΘΎΝΗ

 Ενώ BOXS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την ακρίβεια του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, μπορεί να περιέχει σφάλματα ή ανακρίβειες. Ως εκ τούτου δεν εγγυούμαστε την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία ή την ακρίβεια του περιεχομένου του.

ΠΙΠΆΚΙΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links), με τις ιστοσελίδες των BOXS.

Σε καμία περίπτωση, BOXS θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉΣ ΚΆΡΤΑΣ

ΠΙΠΆΚΙΑ λαμβάνει ποτέ τα στοιχεία της κάρτας σας, αυτά αποστέλλονται απευθείας σε το Banco Sabadell Atlántico, που επεξεργάζεται την πληρωμή και ειδοποιεί μας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΠΙΠΆΚΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε σειρά και να σε κάθε περίπτωση, ενώ αποθέματα τελευταία. Στοιχεία για την πώληση μπορεί να είναι διαθέσιμο προσωρινά, εν προκειμένω τους πελάτες θα ειδοποιηθούν με e-mail εντός επτά ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας αγοράς. Σε περίπτωση που το άρθρο που ζητήθηκε δεν είναι πλέον διαθέσιμες μόνιμα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσει τη σειρά επιστρέφει το ποσό που χρεώνεται τελικά.

ΧΡΌΝΟΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ

Θα αποσταλούν τα εμπορεύματα εντός 3-5 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής. Εξαιρέσεις υλικού χωρίς
απόθεμα ή στοιχεία αναφέρονται ειδικά για το προϊόν.

ΕΓΓΎΗΣΗ 

ΠΙΠΆΚΙΑ εγγυάται τα προϊόντα που διατίθενται για μια περίοδο 12 μηνών.

Καμία εγγύηση θα χάσει την αξία, αν υπήρχε αμέλεια, η ανάρμοστη σύνδεση ή η εσφαλμένη χρήση των μηχανημάτων. Ομοίως δεν έχουν εγγύηση μέρη που μπορεί να φορέσει για τις καθημερινές και ακραία χρήση. Ως πίνακες από πόρτα, καλάθια φριτέζα, γυαλί, γυαλιά, μοχλούς ή ηλεκτρικές αντιστάσεις, κλπ...Μεταφορές κόστος (round-trip) που προκύπτουν από μια επισκευή ή αντικατάσταση βαρύνουν τον πελάτη.  Εργασίας υπηρεσία και κινήσεις πάντα βαρύνει τον πελάτη.Όλα τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν με αντικαταβολή.

ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ

Τους παρόντες γενικούς όρους και BOXS και πελάτη σχέσεις ρυθμίζονται η ισπανική νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγενής διαμάχη, που προέρχεται ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους όρους, υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βαρκελώνης. 

ΑΓΟΡΈΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ

Όλα τα προϊόντα σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να αγοραστεί από το εξωτερικό. Για τον υπολογισμό του ΦΠΑ που θα εφαρμοστεί το τρέχον ποσοστό σε καθένα από τα διάφορα μέλη της ΕΕ.