AANVAARDING EN BESCHIKBAARHEID VAN DE ALGEMENE INKOOP VOORWAARDEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden, regelen de rechtsverhouding die vloeit voort uit de aanbestedende processen die worden uitgevoerd tussen de Web pagina http://www.boxs.esis eigendom van ONDERGEBRACHT DAITEL S.L. (hierna:) BOXS). De hebben aanvaard de voorwaarden voor het gebruik vanaf het moment dat gebruik huren of het verwerven van een product. Dit document kan worden afgedrukt en opgeslagen door de hebben. BOXS maakt beschikbaar, het e-mailadres info@boxs.es zodat ze vragen over de gebruiksvoorwaarden verhogen kunnen.

TOEPASSELIJKE NORMEN

De huidige algemene voorwaarden van gebruik, zijn onderworpen aan voorschriften van wet 7/1998 van 13 April, aan de algemene voorwaarden van contract, Koninklijk wetgevende decreet 1/2007 van 16 November, die het recht van consumenten en gebruikers, tot het Koninklijk decreet 1906 goedgekeurd / 1999 van 17 December 1999, die regelt de telefoon verhuren of elektronische algemene voorwaardende organieke wet 15/1999 van 13 December, van de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, de wet 7/1996 van 15 januari detailhandel, en met de wet 34/2002 van 11 juli, van de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

GEWIJZIGDE VOORWAARDEN ALGEMEEN GEBRUIK

BOXS kan het wijzigen van de algemene voorwaarden voor gebruik door kennisgeving aan het hebben van tevoren, ter verbetering van de diensten en producten aangeboden door BOXS. Door de wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden blootgesteld op de website van BOXS, plicht betekent deze van kennisgeving.

In ieder geval zijn de algemene gebruiksvoorwaarden hier opgenomen verplicht en bindend; Wie niet deze voorwaarden accepteert dienen zich te onthouden van het gebruik van de site en/of de diensten van BOXS.

BOXS behoudt zich het recht op een aanvrage om inschrijving of eerder aanvaarde registratie beëindigen, zonder verplicht te communiceren of de motivering van haar besluit en zonder dat het genereren van enig recht op schadevergoeding of schadeloosstelling.

Aankopen op Boxs.es zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van aankoop opgenomen in de pagina op het moment van de overeenkomstige aankoop order worden geplaatst. De formalisering van een bestelling houdt volledige aanvaarding van hetzelfde. De voorwaarden voor aankoop zijn tentoongesteld met inachtneming kennisgeving, overeenkomstig de geldende wetgeving.

VORMEN VAN BETALING

* Paypal

* Visa, Mastercard via de beveiligde betaling met Banco Sabadell.

* De overschrijving. In dit geval, zal de verzending van de bestelling plaatsvinden op het moment dat het bedrag komen werkelijk betaalde in de lopende rekening van ONDERGEBRACHT DAITEL S.Ldat het moet plaatsvinden binnen 3 werkdagen na de datum van de bestelling, anders dat zal het geacht worden geannuleerd.

ONDERGEBRACHT DAITEL S.L

BANCO SABADELL Atlantische rekening: 0081 0012 10 0001498155

Vermeld het ordernummer als een concept.

Het is raadzaam om de ontvangst te sturen per e-mail: info@boxs.este versnellen van verzending.

* Onder rembours. Betalen na ontvangst van de goederen, in de drager.

PRIJZEN

De prijzen zijn BTW niet inbegrepen. In ieder geval op het moment van het bestellen van getoond toegepaste VAT. Prijzen kunnen worden onderworpen aan variatie op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

VERANTWOORDELIJKHEID

 Terwijl BOXS haar uiterste best om ervoor te zorgen de precisie en nauwkeurigheid in de inhoud van deze website doet, kan het fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Daardoor garanderen wij niet de juistheid, betrouwbaarheid of juistheid van de inhoud ervan.

BOXS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie op de webpagina's van derden die met elkaar verbonden door verwijzingen (links), met de webpagina's van BOXS.

Onder geen beding zal BOXS verantwoordelijk voor enig verlies of schade van welke aard die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website worden gehouden.

CREDIT CARD GEGEVENS

BOXS ontvangt nooit uw credit card gegevens, worden deze verzonden rechtstreeks naar de Banco Sabadell Atlántico, die de betaling verwerkt en waarschuwt ons van de voltooiing van de transactie.

BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

BOXS behoudt zich het recht te aanvaarden of verwerpen elke gewenste volgorde en in ieder geval, terwijl voorraden laatst. Objecten te koop zijn beschikbaar tijdelijk, in dit geval klanten zullen worden aangemeld via e-mail binnen een maximum van zeven dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de inkooporder. In het geval dat het gevraagde artikel niet langer is beschikbaar permanent, we behouden ons het recht de bestelling terug te keren de uiteindelijk te betalen bedrag te annuleren.

LEVERTIJDEN

De goederen worden verzonden binnen 3-5 dagen na ontvangst van de betaling. Uitzonderingen van materiaal zonder
voorraad of items speciaal aangegeven op het product.

GARANTIE 

BOXS garandeert de producten kopen voor een periode van 12 maanden.

Enige garantie verliest haar waarde als er nalatigheid, verkeerde aansluiting of onjuist gebruik van de machine was. Ook hebben geen garantie delen die voor alledaagse en extreme gebruik dragen kunnen. Als planken van de deur, Fryer manden, glas, glazen, Hefbomen of elektrische weerstanden, enz..Transport kosten (round-trip) die voortvloeien uit een reparatie of vervanging worden ten laste van de klant.  Labor service en bewegingen zijn altijd voor rekening van de klant.Alle onderdelen worden geleverd rembours.

BEVOEGDHEDEN

De onderhavige algemene voorwaarden en BOXS en klant betrekkingen worden geregeld door de Spaanse wet. Eventuele inherente controverse, afgeleid of gerelateerde op enigerlei wijze aan deze voorwaarden is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Barcelona. 

AANKOPEN VANUIT HET BUITENLAND

Alle producten op deze website kunnen worden gekocht bij in het buitenland. Voor de berekening van de BTW zal worden toegepast op het huidige percentage in elk van de verschillende staten van de EU.